Oproep: controleer bestemming van uw perceel goed

Nieuw bestemmingsplan voor alle kernen in de gemeente Dalfsen.

De bestemmingsplannen voor de kernen van de gemeente Dalfsen worden herzien. Het eerste ontwerp ligt van 16 november tot en met 28 december 2016 op tafel en is voor iedereen vrij om in te zien en/ of op te reageren. Het ligt ter inzage in het gemeentehuis Dalfsen en in de servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld.

Daarnaast wordt dinsdag 22 november een inloopbijeenkomst georganiseerd. Het is belangrijk dat elke inwoner de geactualiseerde bestemming goed controleert. Een onjuiste bestemming kan grote gevolgen hebben voor (ver)bouwplannen in de toekomst!

Het bestemmingsplan gaat over het grondgebied van alle kernen van de gemeente Dalfsen, inclusief bedrijventerreinen. In het nieuwe bestemmingsplan heeft ieder perceel een bestemming gekregen. Per bestemming is geregeld op welke manier percelen en de opstallen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden.


Inloopbijeenkomst

De gemeente houdt op dinsdag 22 november 2016 een inloopbijeenkomst in de centrale hal van het gemeentehuis in Dalfsen. Inlopen kan van 14:00 tot 20:00 uur. U bent van harte welkom om het voorontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan kernen gemeente Dalfsen 2016’ te bekijken en uw vragen te stellen. De mogelijkheid bestaat om ook in het servicepunt Nieuwleusen of Lemelerveld een toelichting te krijgen. Daarvoor moet dan (telefonisch) een afspraak worden gemaakt op 0529 48 82 67.

Thuis bekijken

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan thuis bekijken? Dat is mogelijk per donderdag 17 november op www.ruimtelijkeplannen.nl. Navigeer op deze website naar ‘een plan bekijken’ > ‘bestemmingsplannen’ > ‘ID’ > en vul daar identificatienummer ‘NL.IMRO.0148.Kernen2016-vo01’ in.

Reageren?

  • Online reactieformulier
  • Schriftelijk
    • College van burgemeester en wethouders
    • Vermelden: Bestemmingsplan kern Dalfsen
    • Postbus 35
    • 7720 AA Dalfsen
Terug naar bovenTerug naar boven

Reacties op het voorontwerp van het bestemmingsplan worden verwerkt en er wordt een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.