Vergunninghouders

Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogenaamde vergunninghouders, verhuizen naar eigen woonruimte. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Daarom zoekt de gemeente Dalfsen, in samenwerking met woningcorporaties, passende woonruimte voor deze doelgroep.

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. De landelijke taakstelling wordt naar rato van het inwonersaantal verdeeld over de gemeenten.

Situatie gemeente Dalfsen

De gemeente huisvest al jaren vergunninghouders en ondersteunt deze mensen bij het vinden van een plek in de Dalfser samenleving. Bij huisvesting van vergunninghouders gaan we uit van de opgelegde taakstelling. In 2016 was de taakstelling voor onze gemeente om 71 personen te huisvesten. De verwachte taakstelling van 2017 ligt op 55 personen.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen verdeeld over de categorie├źn: algemeen, vergunninghouders en integratie.

Laatst aangepast: 07-07-2017

Entente Florale Europe

Regionaal Energieloket