Foto's herinrichting

Werkzaamheden Kroonplein december 2014

Werkzaamheden Kroonplein oktober 2014


Laatst aangepast: 05-11-2015

Contact Kroonplein

*Wat is een overkluizing?

Een overkluizing is een civieltechnisch kunstwerk waarmee een weg een andere weg, een plein of een waterloop (kruiselings) overwelft. In het geval van een waterweg is er onder het bouwwerk (vaak) geen scheepvaart mogelijk, maar ligt het wateroppervlak nog wel vrij.

Een overkluizing is te vergelijken met een brug, alleen bestaat de brug in dit geval vaak niet uit een wegdek maar uit een opstal. Anders gesteld: het maakt meestal geen deel uit van een weg.

In veel binnensteden komen overkluizingen voor. Zo'n overkluizing vormt meestal een plein.