Bestuur & organisatie

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente.

De raad heeft als belangrijkste taken het vaststellen van het beleid en het toezien op uitvoering van dit beleid. De raad krijgt ambtelijk ondersteuning van de raadsgriffier.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan die gemeenteraad.

Ambtelijke organisatie

De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtelijke organisatie en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Laatst aangepast: 06-03-2017

Entente Florale Europe

Duurzaam Dalfsen

Live meekijken? Live meekijken?