Burgerparticipatie

We willen onze inwoners betrekken bij ons beleid. Dat klinkt erg mooi en in de praktijk gebeurt het ook regelmatig. Zo krijgt u bijvoorbeeld de vraag of u wilt meewerken aan een enquête over verkeersveiligheid. Op die manier krijgen we een beeld van verkeerssituaties die u onveilig vindt en kunnen we eventueel maatregelen nemen. Of we organiseren een inloopbijeenkomst over een bepaald project en waar u uw mening over kunt geven.

Laatst aangepast: 10-02-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen