Nevenfuncties B&W

Burgemeester drs. H.C.P. Noten

 • Lid Raad van Commissarissen Heisterkamp Beheer (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt
 • Lid van Bestuur Start Foundation (bezoldigd)
 • Raad van Toezicht Drents Museum (onbezoldigd)
 • Voorzitter NVRD, Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Espria (bezoldigd)

Het totaal aan inkomsten uit nevenfuncties bedroeg in 2015 ná aftrek van de afdracht aan de gemeente
€ 39.702,32. De afdracht aan de gemeente bedroeg in 2015 € 23.695,68.

 Wethouder N.L. Agricola

 • Lid commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG) (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt

Wethouder J.W. Uitslag

 • Dijkpostcommandant Waterschap DOD (onkostenvergoeding)
 • Koster Protestantse Gemeente Dalfsen (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt

Wethouder R. van Leeuwen

 • Zitting in AB GBLT (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Dalfsen Werkt
Laatst aangepast: 24-07-2017
Afbeelding collegeleden Afbeelding collegeleden

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen