Nevenfuncties B&W

Nevenfuncties college van burgemeester en wethouders

Burgemeester drs. H.C.P. Noten

  • Lid Raad van Commissarissen Heisterkamp Beheer (bezoldigd)
  • Lid van Bestuur Start Foundation (bezoldigd)
  • Raad van Toezicht Drents Museum (onbezoldigd)
  • Voorzitter NVRD, Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Espria (bezoldigd)

Het totaal aan inkomsten uit nevenfuncties bedroeg in 2015 ná aftrek van de afdracht aan de gemeente
€ 39.702,32. De afdracht aan de gemeente bedroeg in 2015 € 23.695,68.

 Wethouder N.L. Agricola

  • Lid commissie Milieu, Energie en Mobiliteit (VNG) (onbezoldigd)

Wethouder J.W. Uitslag

  • Koster Protestantse Gemeente Dalfsen (onbezoldigd)
  • Dijkpostcommandant Waterschap DOD (onkostenvergoeding)

Wethouder R. van Leeuwen

  • Zitting in AB GBLT (onbezoldigd)
Laatst aangepast: 20-06-2017
Afbeelding collegeleden Afbeelding collegeleden

Entente Florale Europe

Duurzaam Dalfsen

Live meekijken? Live meekijken?