Taakomschrijving B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente Dalfsen.

Zij voert haar taken uit onder toeziend oog van de gemeenteraad; het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Dalfsen bestaat het college uit de burgemeester en drie fulltime wethouders. De secretaris-directeur is als hoofd van de ambtelijke organisatie aanwezig bij de vergaderingen van B&W.
De burgemeester is zowel voorzitter van het college van B&W als van de gemeenteraad.

De bestuurlijke organisatie van de lokale overheid vertoont veel overeenkomsten met de rijksoverheid. Ter illustratie: het college van B&W is vergelijkbaar met de regering (ministers en koning) en de raad met het parlement (Tweede Kamer).

Het college bestuurt de gemeente binnen de beleidskaders die de gemeenteraad aangeeft. De raadsleden hebben de rol van volkvertegenwoordiger en controleren de wijze waarop het college het gemeentelijk beleid uitvoert. De officiële naam voor deze bestuursvorm is dualisme.

De dualistische bestuurspraktijk is doorgevoerd bij lokale overheden om de lokale politiek voor burgers weer herkenbaar te maken. Eén van de manieren waarop dit bereikt kan worden, is duidelijk aangeven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de bestuursorganen (gemeenteraad en college). Om die reden werd ook het raadslidmaatschap losgekoppeld van het wethouderschap. Voorheen was een wethouder ook raadslid. Met de introductie van het dualisme in het lokaal bestuur kwam een einde aan deze dubbelrol.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week op dinsdag. De besluitenlijsten van deze vergadering kunt u lezen op deze website.


Laatst aangepast: 24-07-2017
Afbeelding collegeleden Afbeelding collegeleden

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen