Regelgeving en beleid gemeente Dalfsen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen regelingen vast. Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op www.overheid.nl te publiceren.

click here to collapse bestuur en recht bestuur en recht
click here to collapse financiën en economie financiën en economie
click here to collapse maatschappelijke zorg en welzijn maatschappelijke zorg en welzijn
click here to collapse milieu milieu
click here to collapse onderwijs onderwijs
click here to collapse openbare orde en veiligheid openbare orde en veiligheid
click here to collapse ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
click here to collapse volkshuisvesting en woningbouw volkshuisvesting en woningbouw

Overzicht regelgeving en beleid gemeente Dalfsen:

Logo Overheid.nl. Klik voor overzicht gemeente dalfsen. Logo Overheid.nl. Klik voor overzicht gemeente dalfsen.

Aansprakelijkheid

De gemeente Dalfsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve vermeldingen in dit regelingenbestand. Rechten kunnen alleen worden ontleend aan het origineel exemplaar van de regeling, dat zich in het archief van de gemeente bevindt. Dit exemplaar kan een ieder bij de eeenheid Publieksdienstverlening in het gemeentehuis raadplegen. Tegen betaling van de kosten kan een afschrift van de regeling verkregen worden.

Laatst aangepast: 16-11-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen