Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Activiteitensubsidie

Een activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie tot 15.000 voor activiteiten.

 • Een activiteitensubsidie is een jaarlijkse subsidie tot 15.000 voor activiteiten;
 • Een activiteitensubsidie wordt door het college verleend voor een tijdvak van maximaal vier boekjaren;
 • Activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Daarbij geldt het indexpercentage dat bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor prijscompensatie wordt opgenomen.

Nadat u uw aanvraag compleet bij het college heeft ingediend, ontvangt u binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag.

Uitzondering:

Als de gemeentebegroting voor het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt, nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, ontvangt u de beslissing binnen acht weken na vaststelling van de begroting (dit is in november).

 • Dien uw aanvraag uiterlijk acht weken voor de start van uw activiteiten bij het college in (als uw activiteiten het hele jaar doorlopen, dient u uw aanvraag vóór 1 november in voor de aanvraag van subsidie voor het jaar daarop);
 • U kunt daarvoor een aanvraagformulier invullen;
 • Voeg bij het aanvraagformulier een activiteitenplan en een begroting van inkomsten en uitgaven voor de periode waarvoor u subsidie aanvraagt, tenzij in beleidsregels anders is aangegeven. Voor sommige subsidies, zoals sportsubsidies of subsidies voor ouderenbonden, moet u een ledenlijst toevoegen. Dit staat in de betreffende beleidsregels beschreven.
  • College van burgemeester en wethouders.
  • Subsidie

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).