Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Afvalwater, lozing

afvalwater, lozing

Het is u als burger niet toegestaan om afvalwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te lozen als er binnen (40 meter) een openbaar vuilwaterriool ligt en aansluiting hierop mogelijk is.

Is dit niet het geval, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater. Aan deze ontheffing worden door de gemeente speciale voorwaarden gesteld.

In bepaalde gevallen is toestemming van het Waterschap nodig. Een voorbeeld hiervan is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater door middel van bijvoorbeeld een septic tank.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).