Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Alcoholverbod gebieden

Alcoholverbod, gebieden

Voorheen was het in de hele openbare ruimte van de gemeente Dalfsen verboden om drank te nuttigen, of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Landelijke regelgeving verplicht gemeenten nu echter, wanneer zij dit verbod willen toepassen, hiervoor specifieke gebieden aan te wijzen.
Op grond van artikel 2:48 van de APV heeft het Dalfser college van burgemeester en wethouders op 26 september 2011 gebieden aangewezen. In deze gebieden is het verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Het aanwijzingsbesluit is in werking getreden op 5 oktober 2011.

Het verbod geldt niet op terrassen die op een drank- en horecavergunning zijn opgenomen en ook niet op een locatie waarvoor een ontheffing op grond van de Drank- en horecawet is verleend.

Handhaving

Voornaamste reden om gebieden aan te wijzen is de wens om overlast (meestal in de zomermaanden en meestal gepaard gaand met drankgebruik) eenvoudiger terug te dringen. bij overtreding van het alcoholverbod in de aangewezen gebieden kan de politie en/of de buitengewoon opsporings-ambtenaar (BOA) een proces-verbaal opmaken.

  • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).