Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Archief van de gemeente Dalfsen

Archief van de gemeente Dalfsen

Een verzameling van correspondentie (stukken) van het gemeentebestuur van Dalfsen en de voormalige gemeente Nieuwleusen.Het archief van de gemeente Dalfsen is sinds 1 januari 2001 als volgt opgebouwd:

 • Correspondentiearchief (statisch archief) "oude" gemeente Dalfsen v.a.1811 t/m 1927;
 • Correspondentiearchief (statisch archief) gemeente Nieuwleusen v.a. 1819 t/m 1934;
 • Comptabele bescheiden (begrotingen en rekeningen) v.a. 1851 t/m 1984 van de "oude" Gemeente Dalfsen;
 • Gedeponeerde archieven bij de "oude" Gemeente DalfsenCoöperatieve Zuivelfabriek Dalfsen 1916 t/m 1988;
 • Plaatselijke commissie ruilverkaveling onder de Gemeente Dalfsen 1950 t/m 1973;
 • Stichting Neutrale Kleuterschool te Dalfsen 1951 t/m 1967;
 • Comptabele bescheiden (begrotingen en rekeningen) gemeente Nieuwleusen v.a 1850 t/m 1985;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) gemeente Nieuwleusen v.a. 1934 tot 1990;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) "oude" gemeente Dalfsen v.a. 1928 t/m 1984.

N.B. al deze collecties zijn ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. (voormalig Rijksarchief)

De volgende collecties worden bewaard in de archiefbewaarplaats van de Gemeente Dalfsen:

 • Wanneer de archivaris aanwezig is kunnen bezoekers terecht bij het gemeentearchief;
 • Correspondentiearchief (semi-statisch) "oude" gemeente Dalfsen v.a. 1985 tot 2001;
 • Correspondentiearchief (dynamisch) "nieuwe" gemeente Dalfsen v.a. 2001.

De archieven van de gemeente, ouder dan 20 jaar, zijn voor iedereen openbaar en toegankelijk. De informatie wordt vaak ontsloten door middel van het gebruik van indexen en inventarissen.

 • Wanneer de archivaris aanwezig is kunnen bezoekers terecht bij het gemeentearchief;
 • Nadat de vraag is ingediend, proberen de archiefmedewerkers de bron waarin de gevraagde informatie staat, op te zoeken;
 • De bezoeker krijgt indien mogelijk de stukken waarin de informatie staat ter inzage.

Voor meer informatie:

 • Iedereen kan archieven en verzamelingen inzien;
 • Tijdens kantooruren kan het archief bezocht worden.
  • College van burgemeester en wethouders

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).