Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Bedenkingen tegen de richting van de school

Bedenkingen tegen de richting van de school

Ouders/verzorgers die overwegende bedenkingen hebben tegen de richting (identiteit, godsdienstige grondslag, ‘kleur’) van het onderwijs op nabijgelegen scholen kunnen een beroep op vrijstelling van de leerplicht doen. Het gaat dan om het onderwijs van onderwijsinstelling die binnen een redelijke afstand van hun woning liggen.

Op het moment dat ouders/verzorgers zich beroepen op deze vrijstellingsgrond moet een verklaring worden afgelegd. Het beroep op deze vrijstellingsgrond moet jaarlijks voor 1 juli worden herhaald. In deze verklaring zijn de bedenkingen opgenomen. Eveneens moet verklaard worden dat het kind niet eerder op een school is ingeschreven.

Een beroep op vrijstelling moet worden gedaan op het moment dat het kind vijf jaar wordt en de leerplicht aanvangt. Verder moeten ouders/verzorgers jaarlijks voor 1 juli een beroep op vrijstelling doen. De vrijstelling geldt dus voor één schooljaar. Als het beroep op vrijstelling niet aan de eisen van de wet voldoen dan ontstaat er geen vrijstelling. De plicht tot het inschrijven van het kind bij een school blijft bestaan. Als de ouders/verzorgers hun kind zonder vrijstelling thuishouden spreken we van absoluut schoolverzuim. Dit is strafbaar volgens de Leerplichtwet. De leerplichtconsulent moet dan optreden.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).