Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Bestemmingsplannen, inzage

bestemmingsplannen, inzage, inzage bestemmingsplan, inzage bestemmingsplannen

Zowel het Rijk, de provincies als de gemeenten maken plannen voor de beperkte ruimte in Nederland. Een bestemmingsplan regelt en beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

De procedure kent drie stappen:

  • Voorbereiding (onderzoek) en inspraak;
  • Behandeling bezwaren (zienswijzen) en vaststelling door de gemeenteraad;
  • Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan is juridisch bindend en geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van de grond en de opstallen, maar het bepaalt ook de bouwmogelijkheden van de grond.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • Toelichting
  • Verbeelding (Plankaart)
  • Regels

Op de plankaart wordt de precieze bestemming aangegeven. Door middel van verschillende kleuren en symbolen wordt aangegeven welke bestemming(en) van toepassing zijn. Iedere kleur staat voor een andere bestemming. Per bestemming staan in de regels informatie over het gebruik van de bestemming en aan welke maten bouwwerken moeten voldoen. De voorschriften en de plankaart zijn juridisch bindend.
Tenslotte is er de toelichting op het bestemmingsplan waar alles nog eens is beschreven en wordt verduidelijkt. Deze toelichting is juridisch niet bindend.

  • College van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).