Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

Het bewijs van in leven zijn, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde burger in leven is. Het bewijs van in leven zijn kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het bewijs van in leven zijn is een soort uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP), dat u alleen kunt verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Het afschrift kan uitsluitend in persoon worden aangevraagd door de burger zelf. Het afschrift wordt niet aan derden afgegeven.

Het uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP) wordt vaak verward met een uittreksel burgerlijke stand, waarin persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) staan vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

  • Geldig legitimatiebewijs
  • www.dalfsen.nl/leges
  • Als u schriftelijk kunt aantonen dat u het nodig heeft voor een pensioenfonds, dan is het bewijs gratis. Let op!! dit is niet van toepassing bij een lijfrentepolis.
Klaar terwijl u wacht.
  • College van burgemeester en wethouders
  • Uittreksel

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).