Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Budgetsubsidie

Budgetsubsidie

 • Een budgetsubsidie is een jaarlijkse subsidie vanaf € 15.000 voor activiteiten waaraan inhoudelijke eisen worden gesteld;
 • Een budgetsubsidie wordt door het college verleend voor een tijdvak van maximaal vierboekjaren;
 • Budgetsubsidies worden jaarlijks voorafgaand aan het kalenderjaar geïndexeerd voor loon en prijscompensatie. Hiervoor worden de CAO afspraken van de sector (loon) en de index van de gemeentebegroting (prijs) gehanteerd.

  Vaststelling budgetsubsidie

  Budgetsubsidies worden vooraf verleend en achteraf vastgesteld. Dit betekent dat u het subsidiebedrag als voorschot uitbetaald krijgt en dat u nadat u de subsidie heeft verantwoord, een definitieve beschikking krijgt. Op deze manier kan de gemeente de hoogte van de subsidie bijvoorbeeld afhankelijk stellen van de uitgevoerde activiteiten.

  Voor de vaststelling geldt:

  • Dient u vóór 1 november bij het college de jaarrekening en het inhoudelijke jaarverslag bij het college in;
  • Na ontvangst van deze stukken ontvangt u binnen acht weken een beschikking tot (gedeeltelijke) vaststelling van de subsidie.

  Dien uw aanvraag vóór 1 november in bij het college.

  U kunt daarvoor onderstaand aanvraagformulier invullen.

  Ook meesturen:

  • de laatst vastgestelde jaarrekening;
  • een activiteitenplan voor het tijdvak waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • een begroting voor het tijdvak waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Voegt u dan de laatst vastgestelde statuten en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij de aanvraag.
   • College van burgemeester en wethouders.

   Entente Florale Europe

   Pasfoto maken?

   Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

   In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).