Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Collecte

Collecte

Voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen is een vergunning van het college nodig. Dit geldt voor zowel inzamelingen middels collectebussen als inzamelingen met gebruik van intekenlijsten.

De instellingen die staan vermeld op het landelijke collecterooster van het CBF zijn vrijgesteld van de vergunningplicht en kunnen volstaan met een meldingsplicht.

€ 28,40
Maximaal 8 weken na datum van ontvangst van de aanvraag.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een collectevergunning:

 • beschikken over het CBF-Keurmerk of de Verklaring van geen bezwaar ;
 • afkomstig zijn van een plaatselijke instelling met een liefdadig of ideëel doel en waarvan dat doel niet al wordt gediend door een collecte van het landelijke CBF-rooster, maar niet zijn ingedeeld op het CBF-rooster.

  Een collectevergunning moet u tenminste vier weken van tevoren aanvragen. Daarbij moet u aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed.

  Voor het aanvragen van een collectevergunning kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

  College van burgemeester en wethouders

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).