Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Drank- en horecavergunning

drank, horeca, vergunning, bibob

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholische dranken in een horecabedrijf (bijv. café of restaurant) of een slijtersbedrijf. De drank- en horecavergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer(s). Op de bij de vergunning horende bijlage staan de leidinggevenden genoemd. Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning vermeld staat. De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of de inrichting.

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen indien:

 • u een onderneming wilt starten;
 • de rechtspersoon van uw onderneming wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur maakt het mogelijk ongewilde facilitering door de overheid van criminele activiteiten tegen te gaan. De wet maakt het hierbij mogelijk bepaalde vergunningen (o.a. drank- en horeca, coffeeshops, bouw- en milieuvergunning) en subsidies te weigeren of in te trekken als er sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning of de subsidie wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het ‘witwassen’ van geld.

Naast het aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning moet u ook de vragenlijst Bibob in moet dienen.

Daarnaast moet u de volgende documenten/ bescheiden meesturen:

 • Als een ondernemer bij zijn openbare inrichting een terras wil exploiteren moet hiervan melding worden gedaan door middel van het hiervoor vastgestelde formulier 'melding exploitatie terras bij een openbare inrichting'
 • Kopie identiteitsbewijs van alle op de vergunning te noemen personen.

Gebruiksmelding

Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket Online (OLO) op http://www.omgevingsloket.nl. De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

€ 274,80
 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn en bevestigt de ontvangst van de aanvraag;
 • Bij een niet-complete of incorrecte aanvraag ontvangt u per post of telefoon het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Wanneer u de ontbrekende stukken/gegevens niet indient, wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld.
 • Het aanvraagformulier en de meegestuurde bescheiden worden getoetst.
 • Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.

De aanvraag wordt getoetst aan de onderstaande zaken:

 • De persoonseisen;
 • Informatie over de leidinggevenden wordt opgevraagd uit de justitiële documentatie en het strafregister. Tevens zal de politie om advies gevraagd worden.
 • De inrichtingseisen;
 • De eisen van vakbekwaamheid (beschikken alle leidinggevenden over de Verklaring Sociale Hygiëne).

Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen. Indien de vergunning wordt verleend, wordt dit gepubliceerd in Kernpunten in de Oprechte Dalfser Courant. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Burgemeester

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).