Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Drank- en Horecavergunning paracommerciële instellingen

Drank- en Horecavergunning

Een paracommeriële rechtspersoon is een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Om oneerlijke mededinging te voorkomen is in 2014 de drank- en horecaverordening vastgesteld. In deze verordening zijn regels opgenomen die betrekking hebben op:

 • tijden waarop geschonken mag worden;
 • in de inrchting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
 • in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

   Gebruiksmelding

   Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket Online (OLO) op http://www.omgevingsloket.nl. De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

   € 274,80
   • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn en bevestigt de ontvangst van de aanvraag.
   • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u per post of telefoon het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
   • Wanneer u de ontbrekende stukken/gegevens niet indient, wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en wordt uw aanvraag buiten behandeling gelaten.
   • Het aanvraagformulier en de meegestuurde bescheiden worden getoetst.
   • Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.

   De aanvraag wordt getoetst aan de onderstaande zaken:

   • De persoonseisen;
   • Informatie over de leidinggevenden zullen worden opgevraagd uit de justitiële documentatie en het strafregister. Tevens zal de politie om advies gevraagd worden.
   • De inrichtingseisen;
   • De eisen van vakbekwaamheid (beschikken alle leidinggevenden over de Verklaring Sociale Hygiëne)
   • Het bestuursreglement
   Burgemeester

   Entente Florale Europe

   Pasfoto maken?

   Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

   In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).