Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Drank- en Horecavergunning slijtersbedrijf

Drank- en Horecavergunning slijtersbedrijf

Een drank- en horecavergunning geeft toestemming voor het bedrijfsmatig verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse. De drank- en horecavergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer(s). Op de bij de vergunning horende bijlage staan de leidinggevenden genoemd. Tijdens de openingstijden van het slijtersbedrijf moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning vermeld staat. De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of de inrichting.

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen indien:

 • U een onderneming wilt starten;
 • De rechtspersoon van uw onderneming wijzigt;
 • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.
€ 274,80
 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn en bevestigt de ontvangst van de aanvraag;
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u per post of telefoon het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen;
 • Wanneer u de ontbrekende stukken/gegevens niet indient, wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en wordt uw aanvraag buiten behandeling gelaten;
 • Het aanvraagformulier en de meegestuurde bescheiden worden getoetst;
 • Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.

   De aanvraag wordt getoetst aan de onderstaande zaken:

   • De persoonseisen;
   • Informatie over de leidinggevenden wordt opgevraagd uit de justitiële documentatie en het strafregister. Tevens zal de politie om advies gevraagd worden.;
   • De inrichtingseisen;
   • De eisen van vakbekwaamheid (beschikken alle leidinggevenden over de Verklaring Sociale Hygiëne).

   Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen. Indien de vergunning wordt verleend, wordt dit gepubliceerd in Kernpunten in de Oprechte Dalfser Courant. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

   Burgemeester

   Entente Florale Europe

   Pasfoto maken?

   Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

   In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).