Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Eerste inschrijving in Nederland

Eerste inschrijving in Nederland

Een aangifte ''eerste inschrijving'' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994. De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland in persoon plaatsvinden.

Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als ingezetene in de administratie van een gemeente (Brp) staan ingeschreven.

  • Een identiteitsbewijs, vaak is dit een reisdocument of een ander document waaruit o.a. de nationaliteit blijkt;
  • Indien geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte, worden speciale eisen gesteld aan dit document (apostille en/of legalisatie);
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden;
  • Bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving.
Ongeveer 2 weken
College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).