Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Geheimhouding persoonsgegevens, indienen of intrekken

geheimhouding persoonsgegevens, geheimhouding, persoonsgegevens

Logo DigiD Logo DigiD

U kunt de gemeente verzoeken geen persoonsgegevens te verstrekken aan particuliere instellingen of burgers. De gemeente is wettelijk verplicht binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hieraan gevolg te geven.

Indien gegevens worden gevraagd door overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak is de gemeente echter verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Indien b.v. door een advocaat gegevens worden gevraagd i.v.m. het starten van een gerechtelijke procedure, wordt u, voordat tot verstrekking wordt overgegaan, eerst in de gelegenheid gesteld uw mening hierover te geven.

Voor het indienen van een verzoek geheimhouding persoonsgegevens bestaan er drie mogelijkheden:

 • U kunt gebruik maken van het online formulier;
 • U kunt gebruik maken van het formulier: "verzoek geheimhouding persoonsgegevens". U kunt dit formulier verkrijgen bij de eenheid Publieksdienstverlening. Voor de identificatie is het van belang een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen;
 • De andere mogelijkheid is om dit direct aan de balie te regelen.
  • Indien u gebruikt maakt van het online formulier dient u te beschikken over een DigiD inlogcode.
  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Direct klaar.
  • College van burgemeester en wethouders

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).