Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Hervestiging vanuit het buitenland

Hervestiging vanuit het buitenland

Wanneer u zich vanuit het buitenland in Nederland hervestigt, dan moet u hiervan bij de gemeente in persoon aangifte doen. Deze aangifte is uitsluitend van toepassing wanneer u na 1 oktober 1994 uit Nederland bent geëmigreerd. Indien u voor 1 oktober 1994 bent uitgeschreven bij de gemeente wegens emigratie of '"Vertrek Onbekend Waarheen'' dan is een "eerste inschrijving" op uw situatie van toepassing.

  • Een identiteitsbewijs;
  • Een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt;
  • Bij een vreemde nationaliteit aanmelden bij het vreemdelingenloket van de gemeente Zwolle;
  • Een bewijs van uitschrijving van burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba;
  • Andere brondocumenten betreffende rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum opschorting Persoonslijst.
1 tot 4 dagen
College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).