Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Huisnummer, toekennen

huisnummer

De gemeente heeft de wettelijke plicht om aan elk zelfstandig verblijfsobject een adres toe te kennen.

Een zelfstandig verblijfsobject is:
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Het toekennen van een huisnummer is vaak gerelateerd aan het verlenen van een omgevingsvergunning.

Een gemotiveerd verzoek tot het toekennen van een huisnummer moet u indienen bij de gemeente.

  • College van burgemeester en wethouders.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).