Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Kapvergunning (omgevingsvergunning kap)

kap, vergunning, kapvergunning, omgevingsvergunning, kappen

Bomen bepalen voor een groot deel de sfeer en de schoonheid van een stad, dorp of landschap. Als een boom gekapt wordt, duurt het lang voordat een nieuwe boom zijn functie en status over kan nemen. Daarom worden bomen beschermd. Om bomen te beschermen heeft de gemeente Dalfsen het bomenbeleid opgesteld. Eén van de onderdelen van het bomenbeleid is de regelgeving rondom het kappen van bomen en andere houtopstanden.

Kappen houtopstanden binnen de bebouwde kom

U heeft een vergunning nodig voor bomen die aangemerkt zijn als monumentaal en waardevol. In het gemeentehuis en bij de servicepunten ligt een lijst van monumentale en waardevolle bomen. U kunt de lijst ook downloaden onder het kopje formulieren. Indien de boom niet is aangemerkt als monumentaal of waardevol kunt de u de boom zonder vergunning kappen.

Kappen houtopstanden buiten de bebouwde kom

U heeft een vergunning nodig voor alle bomen en houtopstanden waarvan de dwarsdoorsnede van de stam meer is dan 30 centimeter. Dit moet u meten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld.

De vergunningplicht geldt niet voor:

 • Coniferen, dennen, ceders, larixen, niet geknotte wilgen, niet geknotte populieren, lijsterbessen, sierkersen, sierappels, sierperen;
 • Berken, elzen en meidoorns voor zover ze deel uitmaken van een rijbeplanting van minder dan zes bomen of singelbeplanting van maximaal 2,5 meter breed en 5 meter lang;
 • Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
 • Naaldbomen, niet ouder dan 20 jaar, die als kerstboom worden geteeld;
 • Kweekgoed;
 • Houtopstanden die bij wijze van dunning geveld moeten worden;
 • Houtopstanden die liggen binnen de bebouwde kom volgens artikel 4.1 sub a Wet natuurbescherming (voorheen boswet) vastgestelde grenzen en de houtopstand niet is aangemerkt als waardevolle boom/houtopstand volgens de door het college hiervoor vastgestelde beleidsregels: De grenzen en waardevolle bomen per kern kunt u vinden onder het kopje ‘formulieren’;
 • Houtopstanden waarvan instandhouding volgens boomdeskundige maatstaven niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade en/of de houtopstand moet worden geveld krachtens de Plantenziekenwet, mits hiervoor toestemming is gegeven door het college van burgemeester en wethouders: In dit geval kunt u het beste eerst contact opnemen met de wijkbeheerder.

Deze uitzondering geldt niet voor houtopstanden die geplant zijn in het kader van een herplantplicht of een andere (private) overeenkomst met een bestuursorgaan.

Gemeentelijke bomen

Wanneer u overlast ondervindt van een gemeentelijke boom dan kunt u hierover contact opnemen met de wijkbeheerder. Deze zal samen met u bekijken in hoeverre uw problemen opgelost kunnen worden. Als de wijkbeheerder van mening is dat de boom gekapt kan worden dan zal hij, indien nodig, een aanvraag indienen. Het kappen gebeurt door de gemeente. Zij is namelijk verantwoordelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan tijdens het kappen.

In bepaalde gevallen worden de kosten die het kappen van de boom met zich meebrengt doorberekend.

De wijkbeheerder is te bereiken via:

Zonnepanelen en bomen

 • Naam en adres van de aanvrager;
 • Reden aanvraag;
 • Soort en aantal boom/bomen;
 • Doorsnede boom/bomen;
 • Standplaats van de boom;
 • Voornemen tot herplant;
 • Situatieschets;
 • Handtekening aanvrager en eigenaar;
€ 97,50
 • College van burgemeester en wethouders

Aanvragen omgevingsvergunning:

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).