Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Klacht, indienen

klacht, behandeling, indienen, klacht gemeente dalfsen, gemeentelijk optreden, ambtelijk optreden

De gemeente Dalfsen probeert haar taken op een klantgerichte wijze uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over het optreden van een medewerker of een bestuurder. Heeft u hierover een klacht, aarzel dan niet om die bij ons kenbaar te maken. Met uw klacht en uw informatie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Wanneer iemand vindt dat hij/zij door een medewerker of bestuursorgaan van de gemeente niet correct is behandeld, kan men een schriftelijke klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag, niet op genomen besluiten. Vaak gaat het om klachten over niet fatsoenlijk gedrag, zoals onbehoorlijk taalgebruik of het niet nakomen van beloftes. Een klacht wordt eerst intern behandeld (intern klachtrecht), komt men er niet naar tevredenheid van de klager uit, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Geen klachten kunnen worden ingediend indien:

 • Zaken betreffende het algemene beleid van de gemeente;
 • Zaken die betrekking hebben op verordeningen (algemeen verbindende voorschriften);
 • Als een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of aanhangig is gemaakt;
 • Als in een zaak door de rechter een uitspraak is gedaan;
 • Er een jaar na de gebeurtenis is verstreken;
 • Het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is;
 • De klacht al eerder is behandeld.
 • Naam en adres van de klager;
 • Dagtekening;
 • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en door wie, waar, wanneer en tegenover wie de gedraging heeft plaats gevonden;
 • De reden waarom klager klaagt over de gedraging.
De behandeling van klachten is gratis.
 • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).