Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Koninklijke Onderscheiding, lintje

Koninklijke onderscheiding, lintje

Een Koninklijke Onderscheiding is een waardering voor een persoon die gedurende geruime tijd bijzondere verdiensten voor de samenleving heeft verricht, opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding, dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van de persoon die u voordraagt.

Er zijn twee momenten waarbij een persoon in aanmerking kan komen voor een koninklijke onderscheiding:

  • 1. De Algemene Gelegenheid
  • 2. Een Bijzondere Gelegenheid

Ad 1. Bij de algemene gelegenheid wordt een persoon voor zijn totale verdiensten voor de samenleving gedecoreerd. Alles wat hij of zij heeft gedaan wordt daarbij meegewogen. Wel is belangrijk dat de verdiensten in een onafgebroken periode zijn verricht. Aanvragen voor de Algemene Gelegenheid moeten uiterlijk 1 juni van ieder jaar bij de burgemeester zijn ingediend. De uitreiking vindt het jaar daarop plaats bij de lintjesregen.


Ad 2. Bij een bijzondere gelegenheid wordt de persoon uitsluitend gedecoreerd voor die ene zeer bijzondere prestatie. Bijvoorbeeld iemand is 30 jaar voorzitter geweest van een vereniging en neemt afscheid. Als de verdiensten een voldoende impact hebben gehad, kan die persoon tijdens het afscheid worden onderscheiden voor zijn verdiensten. Een aanvraag voor een bijzondere aangelegenheid moet 5 maanden daaraan voorafgaande ingediend zijn, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Het verdient aanbeveling om de aanvraag door te spreken met de behandelend ambtenaar om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Wie kan een aanvraag indienen?

Iedereen mag een decoratievoorstel indienen.
Nationaliteit en woonplaats van de voorsteller spelen hiernij geen enkele rol.

De burgemeester van de woonplaats van de decorandus stelt een advies op voor de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie waar de decorandus woont. De CdK adviseert het Kapittel voor de Civiele Orden. Deze instantie adviseert de Minister die het aangaat. Deze Minister adviseert Zijne Majesteit de Koning waarna een Koninklijk Besluit volgt. Enige weken voor het moment van uitreiking ontvangt de burgemeester dit besluit. De burgemeester zal daarna overgaan tot uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding op de beoogde datum.

Degene waarvoor een Koninklijke Onderscheiding wordt aangevraagd moet een blanco strafblad bezitten. De gegevens van decorandus worden nagetrokken bij de politie en justitie. Indien decorandus niet van onbespoken gedrag is, zal de aanvraag worden geweigerd.

Er zijn geen bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden tegen een weigering.

Voor de benodigde gegevens verwijzen wij u naar de gegevens die worden gevraagd in het speciale aanvraagformulier Koninklijke Onderscheidingen.

Voor de aanvraag om een Koninklijke Onderscheiding zijn geen kosten verbonden.
  • College van burgemeester en wethouders

Meer informatie:

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).