Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Marktstandplaats

Marktstandplaats, standplaats, markt

Wanneer u als ambulante handelaar op een markt een standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen. De gemeente kan u deze vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verlenen of weigeren. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is het relevant of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is.

Wanneer u als ambulante handelaar een plaats wilt gaan innemen op een markt, moet u op de wachtlijst ingeschreven staan. Indien u uw plaats op de wachtlijst gehandhaafd wilt houden, moet u dit ieder jaar vóór 1 januari aangeven. De marktmeester beoordeelt of er een vergunning kan worden verleend.

Er is zowel een weekmarkt in Dalfsen als Nieuwleusen:

  • Dalfsen elke donderdagmorgen van 08.00 – 13.00 uur op het Kerkplein.
  • Nieuwleusen elke zaterdagmorgen van 08.00 – 13.00 uur op de Grote Markt.

In uw aanvraag moet u vermelden:

  • Aard van handel (branche) met benodigde ruimte.
  • Welke locatie.
  • Bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel.
  • Kopie van geldig legitimatiebewijs.
  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (ook mobiel) van de aanvrager.

U kunt een vergunning aanvragen via het aanvraagformulier standplaatsvergunning weekmarkt.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een marktvergunning als bedoeld in artikel 5:50 van de Algemene plaatselijke verordening is € 87,65.
  • Binnen veertien dagen krijgt u antwoord op uw inschrijving, waarbij wordt vermeld hoe u wordt ingeschreven op de wachtlijst (branche en volgnummer).
  • Het verkrijgen van een standplaats is afhankelijk van vrijgekomen ruimte binnen de betreffende branche.
College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).