Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Meldpunt jeugdoverlast

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving en veroorzaken soms overlast voor andere inwoners.

Gedrag van jongeren dat het meest als overlast wordt ervaren:

 • Lawaai van jongeren zelf;
 • Stilstaande auto´s met draaiende motor en/of harde muziek;
 • Afval rond hangplekken;
 • Blowen;
 • Vandalisme;
 • Intimiderend gedrag.

Overlast door jongeren laat door de jaren en de seizoenen heen een golfbeweging zien. Wij willen het graag weten wanneer u eventueel overlast van jeugd ondervindt. Daarom vragen wij inwoners, ondernemers en verenigingen die overlast ervaren van gedrag van jongeren, hun meldingen en signalen via dit formulier aan ons door te geven. Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast te inventariseren en overlast effectief aan te kunnen pakken.

Wat wordt er met mijn melding gedaan?

De meldingen worden besproken in het ‘overleg Jeugdoverlast’ van politie, gemeente en jongerenwerk. Deze groep komt één keer per maand bijeen of vaker als dat nodig is naar aanleiding van de meldingen. Door de meldingen krijgen we een overzicht van bepaalde (hang)plekken en inzicht in een patroon. Aan de hand van dit overzicht wordt onder andere bepaald waar eventueel extra inzet van de wijkagent of jongerenwerker nodig is of waar andere maatregelen genomen moeten worden.

 • Acuut overlast / niet-spoedeisende hulp
  • Landelijk servicenummer Politie: 0900 88 44
 • Spoedeisende hulp
  • 112
 • College van burgemeester en wethouders

Wat kan ik zelf doen?

Over het algemeen zijn jongeren goed aanspreekbaar, wanneer ze serieus genomen worden. Het is dan ook aan te raden eerst zelf eens met de jongeren in uw buurt in gesprek te gaan om uit te leggen welke overlast u ervaart en om te kijken of u er onderling afspraken over kan maken.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).