Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Mobiele puinbreekinstallatie

Mobiele puinbreekinstallatie

Sinds 1 maart 2004 is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van kracht.

Sindsdien zijn gemeenten in plaats van provincies toezichthouder geworden op mobiele puinbreekinstallaties. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat landelijke uniforme regels voor het breken van bouw- en sloopafval (puin) met installaties die tijdelijk (niet langer dan 3 maanden) worden geplaatst op de bouw- en slooplocaties.

In het besluit is geregeld :

  • Het gemeentebestuur tenminste 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk in kennis wordt gesteld door degene die van plan is een mobiele puinbreker te gaan gebruiken voor breekwerkzaamheden;
  • De gemeente 2 dagen voor de aanvang van de feitelijke werkzaamheden op de hoogte moet worden gebracht;
  • Aanvoer en verwerking van bouw- en sloopafval van buiten de slooplocatie verboden is;
  • Degene die de puinbreker gaat gebruiken zich aan de milieuvoorschriften voor geluid trilling, stof en bodembescherming moet houden.
  • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).