Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in te dienen.

Hoe kunt u de aanvraag indienen?

Wanneer u bij de gemeente een naturalisatieverzoek ter verkrijging van het Nederlanderschap indient, dan zal de gemeente de burger in eerste instantie voorlichting geven ten aanzien van de wettelijke vereisten, de te overhandigen documenten, de kosten, alsmede de eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (zoals het mogelijke verlies van de oorspronkelijke nationaliteit). Vervolgens zal het naturalisatieverzoek conform de onderstaande procedure in behandeling worden genomen.

De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op.Het betreffende advies wordt tezamen met de onderliggende stukken naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) verzonden. Deze dienst bereidt het Koninklijk Besluit voor.

  • Op afspraak aan de balie.
  • Ongeveer 6 tot 12 maanden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).