Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning Dalfsen

Werkwijze:

 • 1. Na het inloggen in het omgevingsloket vult u de naam van de aanvraag/melding in en geeft u een korte omschrijving hiervan.
 • 2. Vul uw gegevens in. Wanneer u punt 3 'Werkzaamheden' heeft afgewerkt, kunt u rechtsboven op de oranje button 'Vooroverleg' klikken.
 • 3. U klikt op "Aanvraag openstellen".

Voor het beoordelen van uw conceptaanvraag gelden geen wettelijke termijnen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

De gemeente Dalfsen verleent binnen twee weken een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of een bijbehorend bouwwerk. Voorwaarde is wel dat de aanvraag compleet (ontvankelijk) bij ons wordt ingediend.

Mochten wij toch meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen, dan informeren wij u hierover binnen 2 weken. Dit kan aan de orde zijn als er bijvoorbeeld strijd is met het bestemmingsplan, de welstandnota of het bouwbesluit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Een omgevingsvergunning geldt voor zowel bedrijven als burgers.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar vaak ook bij verbouw en renovatie.

De Wabo onderscheidt twee soorten bouwwerken:

 • Omgevingsvergunningvrij bouwen;
 • Omgevingsvergunningplichtig: regulier en uitgebreid.

In het algemeen kunt u aan de achterkant van de woning eerder zonder omgevingsvergunning (ver)bouwen. Wilt u (ver)bouwen aan de voor- en zijkant, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor het verbouwen van een monument is altijd een omgevingsvergunning nodig.

Afbeelding logo Omgevingsloket Afbeelding logo Omgevingsloket

 

Heeft u vragen over bouw en/of milieuzaken? Dan kunt u de eenheid Publieksdienstverlening bereiken via het online contactformulier of via telefoonnumer 14 0529 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Als gemeente Dalfsen willen wij het graag sneller doen!

Hieronder vindt u de wettelijke beslistermijnen.

 • Reguliere omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit:
  • 8 weken
 • Uitgebreide omgevingsvergunning:
  • 26 weken, dit speelt onder andere wanneer ook een vergunning nodig is voor de activiteit milieu of als bijvoorbeeld de bestemming moet worden gewijzigd.

Welstand

Op 14 april heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Op 24 mei is deze in werking getreden. De Welstandsnota vormt één van de toetsingskaders voor aanvragen omgevingsvergunning bouw en reclame. Het beleid dat in de Welstandsnota is vastgelegd wordt gebruik als middel om de ruimtelijke kwaliteit voor burgers en bewoners te waarborgen en te sturen. Bij het indienen van uw aanvraag kunt u de welstandsnota raadplegen.

Checklisten

Bij het indienen van uw aanvraag kunt u onderstaande checklists gebruiken. U kunt dan controleren of uw aanvraag compleet en dus ontvankelijk is.

 Wij hebben als voorbeeld het aanvragen van een dakkapel voor u uitgewerkt.

 • College van burgemeester en wethouders
 • Omgevingsvergunning

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).