Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Omgevingsvergunning, conceptaanvraag / aanvraag

Omgevingsvergunning, conceptaanvraag / aanvraag

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden? Doe dan vooraf een conceptaanvraag. Lees hier hoe het werkt en wat u nodig hebt.

Wat weet ik na een conceptaanvraag?

Met een conceptaanvraag omgevingsvergunning kunt u onduidelijkheden over het bestemmingsplan of welstand vooraf laten toetsen. De eenheid Publieksdienstverlening beoordeelt dan op deze onderdelen of uw plan haalbaar is.

Bij een positieve uitkomst van de conceptaanvraag kunt u daarna de omgevingsvergunning aanvragen.

U kunt alleen een conceptaanvraag doen voor:

 • bouw (alleen toetsing welstand en bestemmingsplan);
 • afwijken bestemmingplan;
 • het veranderen van een monument (welstand).

Hoe dien ik een conceptaanvraag in?

De conceptaanvraag omgevingsvergunning kunt u alleen online doen. Dit gaat via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl). U logt daar in met DigiD of voor zakelijke gebruikers met eHerkenning.

Dit zijn de stappen in het Omgevingsloket online:

 • Kies 'Ik ben particulier en wil' of 'Ik vertegenwoordig een bedrijf en wil';
 • Kies 'Een vergunning aanvragen' of 'Voor mijn eigen bedrijf of voor een particulier/ander bedrijf een vergunning aanvragen'. Doorloop de stappen op het scherm;
 • Geef duidelijk aan dat het om een conceptaanvraag gaat en licht uw vraag toe;
 • Klik daarna op ‘vooroverleg’ en vervolgens op 'aanvraag/melding openstellen' (dus niet op ‘indienen’ klikken want dan dient u een definitieve aanvraag omgevingsvergunning in!);
 • De eenheid Publieksdienstverlening van de gemeente Dalfsen neemt uw conceptaanvraag in behandeling en geeft u per e-mail antwoord op uw conceptaanvraag.

Wat moet ik indienen?

Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. U moet de volgende bijlagen uploaden:

 • Bij welstand
  • Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100.
  • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen, schaal 1:5/10.
  • Situatietekening schaal 1:500/1000.
  • Foto’s van de huidige situatie en aangrenzende panden.
  • Informatie over materiaal- en kleurgebruik van de gevels, kozijnen, ramen en deuren, dakbedekking, de afwerking van de dakrand/dakgoot (boeideel), plinten, e.d.
 • Bij afwijken van het bestemmingsplan
  • Situatietekening, schaal 1:500/1000.
  • Omschrijf en motiveer de voorgenomen wijziging ten opzicht van de huidige situatie (bijv. kapsalon of kantoor aan huis).
  • Plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100.

Hoe lang duurt het?

Voor het beoordelen van uw conceptaanvraag gelden geen wettelijke termijnen. U krijgt doorgaans binnen enkele weken antwoord op uw conceptaanvraag. Voor vragen over de voortgang kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening van de gemeente Dalfsen via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Wat kost het?

 • Een conceptaanvraag kost € 241,20 (tarief 2018). Klik hier voor de volledige legesverordening.
 • Vermindering
  • De geheven leges worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de uiteindelijke aanvraag om omgevingsvergunning, indien deze binnen 12 maanden na besluit op het vooroverleg is ingediend.

Aanvraag Omgevingsvergunning

De gemeente Dalfsen verleent binnen twee weken een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of een bijbehorend bouwwerk. Voorwaarde is wel dat de aanvraag compleet (ontvankelijk) bij ons wordt ingediend.

Mochten wij toch meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen, dan informeren wij u hierover binnen 2 weken. Dit kan aan de orde zijn als er bijvoorbeeld strijd is met het bestemmingsplan, de welstandnota of het bouwbesluit.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Een omgevingsvergunning geldt voor zowel bedrijven als burgers.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar vaak ook bij verbouw en renovatie.

De Wabo onderscheidt twee soorten bouwwerken:

 • Omgevingsvergunningvrij bouwen;
 • Omgevingsvergunningplichtig: regulier en uitgebreid.

In het algemeen kunt u aan de achterkant van de woning eerder zonder omgevingsvergunning (ver)bouwen. Wilt u (ver)bouwen aan de voor- en zijkant, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor het verbouwen van een monument is altijd een omgevingsvergunning nodig.

Afbeelding logo Omgevingsloket Afbeelding logo Omgevingsloket

 

Heeft u vragen over bouw en/of milieuzaken? Dan kunt u de eenheid Publieksdienstverlening bereiken via het online contactformulier of via telefoonnumer 14 0529 van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Als gemeente Dalfsen willen wij het graag sneller doen!

Hieronder vindt u de wettelijke beslistermijnen.

 • Reguliere omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit:
  • 8 weken
 • Uitgebreide omgevingsvergunning:
  • 26 weken, dit speelt onder andere wanneer ook een vergunning nodig is voor de activiteit milieu of als bijvoorbeeld de bestemming moet worden gewijzigd.

Welstand

Op 14 april heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Op 24 mei is deze in werking getreden. De Welstandsnota vormt één van de toetsingskaders voor aanvragen omgevingsvergunning bouw en reclame. Het beleid dat in de Welstandsnota is vastgelegd wordt gebruik als middel om de ruimtelijke kwaliteit voor burgers en bewoners te waarborgen en te sturen. Bij het indienen van uw aanvraag kunt u de welstandsnota raadplegen.

Checklisten

Bij het indienen van uw aanvraag kunt u onderstaande checklists gebruiken. U kunt dan controleren of uw aanvraag compleet en dus ontvankelijk is.

 Wij hebben als voorbeeld het aanvragen van een dakkapel voor u uitgewerkt.

 • College van burgemeester en wethouders
 • Omgevingsvergunning

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).