Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Ontheffing kamperen

Ontheffing kamperen

Wanneer u met een kampeermiddel (waarvoor geen bouwvergunning nodig is) één of meer nachten wilt kamperen (buiten een kampeerterrein), dan kunt u hiervoor een ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen aanvragen. NB: Dit geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

Een ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen kan worden verleend ten behoeve van:
a. het bijwonen van een evenement;
b. groepskamperen in besloten kring;
c. verenigingskamperen (vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard).

Let op!
Een ontheffing wordt verleend in de periode van 15 maart tot 31 oktober. De duur van de ontheffing mag maximaal 10 aaneengesloten dagen zijn. Er mogen maximaal 15 kampeermiddelen worden geplaatst.

€ 86,80
College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).