Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Ontheffing van de sluitingstijden voor de horeca-inrichtingen

Ontheffing van de sluitingstijden voor de horeca-inrichtingen

Een ontheffing sluitingstijden horecabedrijven geeft toestemming om op een bepaalde datum of in een bepaalde periode een bedrijf langer geopend te hebben dan de voor horecabedrijven geldende algemene openingstijden. In bijzondere gevallen is het mogelijk om als horecabedrijf ontheffing te verkrijgen van de sluitingstijden.

De aanvrager moet de benodigde ontheffing schriftelijk aanvragen. De gegevens die nodig zijn om de aanvraag om ontheffing in behandeling te nemen, zijn:

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager (horeca-inrichting).
 • De bijzondere omstandigheid waarvoor de ontheffing nodig is.
 • De datum waarop en de tijden waartussen de bijzondere omstandigheid plaatsvindt.
  € 44,75
  • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegeven correct en compleet zijn;
  • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager per post of telefoon het verzoek om de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen;
  • Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen;
  • De aanvraag wordt inhoudelijk getoets aan de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een bijzondere omstandigheid;
  • Op basis van de toets wordt de beslissing genomen de ontheffing al dan niet te verlenen.

  Indien de ontheffing wordt verleend, wordt dit gepubliceerd in Kernpunten in de Oprechte Dalfser Courant. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

  Op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening is het de houder van een horecabedrijf verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven

  • op maandag tot en met vrijdag tussen 01:00 uur en 06:00 uur en;
  • op zaterdag en zondag tussen 02:00 uur en 06:00 uur.
   Burgemeester

   Entente Florale Europe

   Pasfoto maken?

   Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

   In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).