Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Wet Openbaarheid van bestuur (Wob-verzoek)

Wob-verzoek indienen

Volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moet informatie van de overheid in principe openbaar zijn. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Afwijzen Wobverzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om diverse redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld omdat het geven van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wilt u informatie over specifieke bestuurlijke aangelegenheden? Dan kunt u schriftelijk een Wob-verzoek indienen. Uw Wobverzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U vermeldt het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen in het verzoek;
 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
 • Dde informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid;
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager zoals papier, film, foto, tape of een computerbestand.

  Voor het indienen van een Wob-verzoek is de elektronische weg niet opgesteld. Dit betekent dat u het verzoek niet per e-mailbericht of per faxbericht kunt indienen.  

  Er wordt een vergoeding (leges) in rekening gebracht voor het verstrekken van afschriften van documenten.

  • College van burgemeester en wethouders
  • Besluit

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).