Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Overlijden, aangifte

overlijden, aangifte

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt dient een akte te worden opgemaakt in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Tevens worden akten opgemaakt betreffende overlijden in bijzondere gevallen.

Bijzondere gevallen:

  • Rechtsvermoeden van overlijden;
  • Aanvulling van de registers met ontbrekende akte;
  • Levenloos geboren kind.

Ieder die uit eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden, mag aangifte doen van dit overlijden. Het verdient echter de voorkeur een aangifte van overlijden te laten verzorgen door een begrafenisondernemer. Deze is volledig op de hoogte van alle te vervullen formaliteiten.

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn, maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte worden gedaan.

Bij de aangifte van overlijden wordt in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraving of crematie afgegeven.

In de basisregistratie personen (BRP) wordt het overlijden verwerkt van iemand die als ingezetene staat ingeschreven en bij de eventuele partner.

  • B-enveloppe (een enveloppe welke bestemd is voor het CBS en waarin een formulier is gevoegd waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld);
  • Indien natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend geneeskundige of gemeentelijk lijkschouwer;
  • Indien onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis afgegeven door de Officier van Justitie;
  • Indien uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige;
  • Het trouwboekje in verband met bijwerking gegevens overlijden.
College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).