Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Participatieraad

Meedenken vanuit de samenleving

De gemeente Dalfsen voert sinds 1 januari 2015 nieuwe taken uit op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Eén van de manieren waarop dit kan is door gebruik te maken van de Participatieraad.

De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Dalfsen en richt zich op de thema’s jeugd, participatie en Wmo. De Participatieraad bestaat uit 17 leden.

Sterke verbinding met inwoners

Op woensdag 28 januari 2015 vond de installatie van de Participatieraad Dalfsen plaats. De Participatieraad wil een sterke verbinding met de inwoners uit Dalfsen tot stand brengen om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen. De komende tijd zet de Participatieraad daar sterk op in, daarvoor leggen zij onder andere werkbezoeken af en benutten zij de sociale media.

Openbare vergaderingen

De Participatieraad vergadert maandelijks met uitzondering van de maand juli. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).