Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Participatiewet

wet, participatie, participatiewet

Iedere Nederlander moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Participatiewet. Lukt dat niet en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente om te helpen bij het zoeken naar werk. Totdat u werk gevonden heeft, krijgt u een bijstandsuitkering.

Logo DigiD Logo DigiD

Waar kunt u de uitkering aanvragen?

De uitkering kunt u aanvragen via www.werk.nl. U heeft daarbij DigiD nodig. Als u een partner heeft doet u samen de aanvraag en heeft u beiden DigiD nodig.

Als u niet in staat bent de aanvraag digitaal te doen kunt u altijd contact opnemen met de consulenten van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning. U kunt ook 's morgens naar het gemeentehuis komen, u krijgt dan een aanvraagformulier mee.

Contactgegevens:

Bent u pensioengerechtigd en heeft u recht op een aanvullende uitkering op uw AOW of pensioen dan kunt u hiervoor terecht bij de Sociale verzekeringsbank (SVB) in Deventer.

Contactgegevens SVB:

  • Snipperlingsdijk 2
  • Postbus 1000
  • 7400 GG Deventer
  • Telefoon: 0570 50 60 00
  • Bijstand = AIO Aanvullende Inkomensvoorziening ouderen: Telefoon 0570 50 68 80
  • AOW/Anw: Telefoon: 0570 50 60 10

Als u verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).