Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Rijbewijs, eigen verklaring

rijbewijs, eigen verklaring, eigen, verklaring

Logo DigiD Logo DigiD

De aanvraag voor uw rijbewijs kunt u indienen bij de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven.

Heeft u wel een Nederlands rijbewijs, maar woont u niet in Nederland, dan kunt u uw aanvraag voor afgifte van een rijbewijs rechtstreeks richten aan de Rijksdienst Wegverkeer te Veendam. Het daarvoor bestemde aanvraagformulier is verkrijgbaar bij iedere gemeente in Nederland.

Verklaring van geschiktheid

Bij de eerste aanvraag van een rijbewijs en in sommige andere gevallen is een verklaring van geschiktheid nodig. Uit deze verklaring moet blijken dat de aanvrager lichamelijk en geestelijk in staat is om de motorrijtuigen te besturen die in de verklaring worden vermeld. De verklaring is tot één jaar na de dagtekening geldig.

Een Eigen Verklaring van geschiktheid kunt u digitaal aanvragen. Ook kunt u voor het verkrijgen van de verklaring van geschiktheid een zogeheten Eigen Verklaring kopen bij de afdeling Burgerzaken.

In de volgende gevallen is een verklaring van geschiktheid nodig:

 • eerste aanvraag van een rijbewijs in een bepaalde categorie;
 • vernieuwing bij afloop van een beperkte geldigheidsduur van de rijgeschiktheid;
 • vernieuwing van het rijbewijs na het bereiken van de 75-jarige leeftijd (en daarna elke 5 jaar);
 • omwisseling van een militair bewijs van rijvaardigheid;
 • omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • aanpassing van het rijbewijs na tussentijdse melding van een gewijzigde medische situatie;
 • een nieuwe aanvraag i.v.m. een ongeldig verklaard rijbewijs na een gevorderd onderzoek naar de geschiktheid (art. 131-134 WVW).
 • Één recente, goedgelijkende pasfoto in kleur.
 • Leges moeten bij aanvraag worden voldaan.
 • Geldig legitimatiebewijs (bij aanvraag eerste rijbewijs).
 • Het vorige rijbewijs (bij verlenging).
 • Indien van toepassing een verklaring van geschiktheid.
 • Proces Verbaal van de nederlandse politie (bij vermissing).

Het rijbewijs kan 5 werkdagen na aanvraag hiervan worden afgehaald.

Bij een spoedaanvraag voor 14.00 uur kan het rijbewijs in de meeste gevallen de volgende werkdag worden afgehaald.

College van burgemeester en wethouders
Rijbewijs
Paspoorteisen

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).