Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Rioolaansluiting

rioolaansluiting, riool, aansluiting, riolering

De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf de perceelsgrens op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel dan heeft u een dubbele aansluiting nodig op het rioolstelsel of kunt u het hemelwater (na buffering) oppervlakkig aanbieden.

De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afval- en hemelwater op haar grondgebied. Daartoe beheert de gemeente het rioleringsstelsel. Het is de verantwoordelijkheid van degene die afvalwater wil lozen om de aansluiting op het riool te realiseren. Iedereen die afvalwater loost in de bodem is verplicht een rioolaansluiting te hebben (bij al langer bestaande situaties geldt een overgangsregeling, zie bij wetten en regels). De kosten van de aanleg zijn voor rekening van de aanvrager.

 • Situatieschets;
 • Aard van stelsel.

Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De afstand tot het hoofdriool;
 • De hoogte van het pand;
 • De te gebruiken materialen;
 • Op basis van het bezoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de aansluiting tot stand kan worden gebracht. Eventueel wordt het waterschap om advies gevraagd;
 • Indien de aansluiting tot stand kan worden gebracht, stelt de gemeente tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na het bezoek van de gemeente een acceptgiro met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting;
 • Mochten de kosten voor het tot stand brengen van een aansluiting buitensporig hoog zijn, dan zoekt de gemeente in overleg met de aanvrager en het Waterschap naar een andere passende oplossing. Dit overleg kan enige weken in beslag nemen;
 • Na betaling begint de gemeente binnen 2 weken met de aanleg van de aansluiting.
  • College van burgemeester en wethouders

  Entente Florale Europe

  Pasfoto maken?

  Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

  In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).