Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Slopen en/of puinbreken

Slopen en/of puinbreken

Bij slopen komt sloopafval vrij.

Ook kan een sloopobject asbest bevatten en kan bij het slopen gebruik worden gemaakt van een puinbreekinstallatie. De gemeente houdt toezicht op slopen om ervoor te zorgen dat afval op milieuverantwoorde wijze wordt afgevoerd, er geen gevaar voor de gezondheid optreedt en hinder ten gevolge van geluid, stof en trillingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

In het omgevingsloket wordt uitgelegd wanneer bij slopen een melding nodig is en welke gegevens aan de gemeente moeten worden verstrekt. Bij monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Let er op dat de uitvoerder u na het slopen de stortbonnen voor het bouwpuin geeft. Als u zelf sloopt moet u zelf stortbonnen vragen bij de inzamelaar van het sloopafval.

Voor het ter plekke puinbreken met een mobiele puinbreekinstallatie is een aparte vergunning nodig.

  • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).