Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Snoeihout verbranden in buitengebied

snoeihout, takken, verbranden, buitengebied

In de gemeente Dalfsen gelden sinds 1 januari 2012 nieuwe beleidsregels voor het verbranden van afval in het buitengebied. Kort samengevat mag in de hele gemeente géén afval worden verbrand. Een uitzondering geldt voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied.

In de Wet milieubeheer is onder meer bepaald, dat snoeihout alleen mag worden verbrand als de gemeente hiervoor apart beleid heeft. In Dalfsen is ervoor gekozen om in een aantal situaties ontheffing te verlenen voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied.

Ontheffingen zijn mogelijk voor particulieren als het gaat om door ziekte aangetast hout en voor maatschappelijke organisaties als het gaat om paasvuren. Voor paasvuren is naast een ontheffing ook een evenementenvergunning nodig.

Regeling paasvuren

Er wordt in geval van paasvuren alleen ontheffing verleend voor het verbranden van takken- en/of snoeihout en overige onbehandeld hout. Per kalenderjaar wordt alleen voor de kernen Dalfsen, Oudleusen, Nieuwleusen, Hoonhorst, Lemelerveld en Ankum maximaal één ontheffing verleend voor een paasvuur.
Voor elk paasvuur moet afzonderlijk een ontheffing worden aangevraagd. Alleen de aanvragen die worden ingediend door een maatschappelijke organisaties worden in behandeling genomen. Aan particulieren en bedrijven worden geen ontheffingen verleend voor een paasvuur.

Verder is in het geval van een paasvuur een ontheffing vereist op basis van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening.

Regeling verbranden van door ziekte aangetast hout

Er wordt verder alleen ontheffing verleend voor het verbranden van niet van derden afkomstig door ziek takken- en/of snoeihout en overig door ziekte aangetast, onbehandeld, plantaardig afval. Bij de aanvraag moet een verklaring van de PD te Wageningen zijn toegevoegd. Vanwege de noodzaak om ziekte te bestrijden is het bespreekbaar vooruitlopend op de ontheffing te verbranden mits de aanvraag is ingediend en de milieuvoorschriften voor het verbranden van afval worden nageleefd.

Voor elke verbranding van door ziekte aangetast hout moet een ontheffing worden aangevraagd.

Het is verboden van de stookontheffing gebruik te maken bij extreme droogte. U dient hiervoor de website www.natuurbrandgevaar.nl of Teletekst 123 van RTV Oost te raadplegen. Indien de kleurcodering op Code Oranje of Code Rood staat is er sprake van extreme droogte en mag er niet gestookt worden. Voorheen was dit bekend als ‘Code Droog’.

  • College van burgemeester en wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).