Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Speelautomaten, aanwezigheidsvergunning

speelautomaten, aanwezigheidsvergunning, speelautomaat, kansspel

Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten geeft toestemming tot het hebben van speelautomaten in horecagelegenheden.
Het aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning speelautomaten. Dit formulier kan verkregen worden via de eenheid Publieksdienstverlening en via de leverancier van de speelautomaten.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.
  • 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn;
  • 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief of telefoontje met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.;
  • 3. De aanvraag wordt getoetst aan de volgende aandachtspunten: - De voorwaarden om een speelautomaat te mogen plaatsen (artikel 30b van de Wet op de kansspelen); - Het aantal automaten; - De aard van de inrichting;
  • 4. Op basis van deze toets wordt het besluit genomen al dan niet de vergunning te verlenen.
Burgemeester

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).