Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Telefoonnumer 14 0529 (14+ netnummer)

Telefoonnumer 14 0529 (14+ netnummer)

Het algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 0529. Maar wat is dit voor kort zescijferig telefoonnummer en waarom heeft de gemeente dat? Hieronder vindt u de meest gestelde vragen.

Waarom is 14 0529 ingevoerd?

14 0529 is gemakkelijk te onthouden. De komende jaren krijgen steeds meer gemeenten een nieuw algemeen nummer dat begint met 14, gevolgd door het netnummer van de gemeente. Dit is onderdeel van Gemeente heeft Antwoord©. Het Rijk wil dat gemeenten in de toekomst antwoord kunnen geven op de meest gestelde vragen aan de hele overheid. U hebt met 14 0529 nu al één duidelijke telefonische ingang bij uw gemeente.

Waarvoor bel ik 14 0529?

U belt dit nummer als u vragen hebt aan de gemeente of als u een melding wilt doen. U Steeds meer gemeentelijke producten en diensten kunt u online regelen.

Hoe werkt het?

Belt u naar 14 0529, dan vraagt een computerstem u eerst de naam in te spreken van de gemeente die u wilt bereiken. Dit gaat via spraakherkenning.

  • Toets de cijfers 14 0529 (zonder netnummer)
  • U hoort "Welkom bij 14 0529 antwoord. Dit is het gezamenlijk nummer van gemeenten in uw regio". Om u door te verbinden vragen wij u om na de piep de naam in te spreken van de gemeente die u wilt spreken
  • U hoort een piep. Inwoners van gemeente Dalfsen spreken dan 'Dalfsen' in
  • Na het inspreken van de gemeentenaam hoort u: 'U wordt nu doorverbonden'.
  • U komt nu terecht bij de gemeente van uw keuze

Kan ik 14 0529 bellen met een mobiele telefoon?

Ja, 14 0529 kan in de meeste gevallen ook gebeld worden met een mobiele telefoon. Met een zakelijke mobiele telefoon kan het zijn dat u eerst een '0' moet kiezen of een speciale code moet invoeren voor een buitenlijn en dus ook voor 14 0529.

Waarom kan ik vanuit mijn bedrijf niet bellen met 14 0529?

Het kan voor komen dat in bedrijfscentrales alle nummers die beginnen met een 1 geblokkeerd zijn, zo ook 14 0529. Dit kan alleen worden opgelost door de telefoniebeheerder of de leverancier van de bedrijfscentrale zelf en niet door de gemeente.

Kan ik vanuit het buitenland bellen met 14 0529?

Nee, vanuit het buitenland en via bepaalde internetproviders (zoals Skype) is het nog niet mogelijk 14 0529 te bellen. Men krijgt dan een ingesprektoon te horen of een ingesproken bericht. Voor deze bellers blijft het nummer 0529 48 83 88 vooralsnog in gebruik.

Ik bel mobiel en krijg geen contact met 14 0529. Wat kan ik doen?

Controleer of u het juiste 6-cijferige nummer belt: 14 0529. Als dit niet lukt, probeert u dan een ander 14+ netnummer te bellen, bijvoorbeeld 14 0570. Als dit ook niet lukt, neemt u dan contact op met uw provider. Het kan zo zijn dat uw provider niet toestaat dat u een nummer belt dat niet met een 0 begint. In dat geval kunt u uw provider vragen dit voor u op te lossen.
Ook zijn er providers waarbij eerste *# moet worden gekozen!

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).