Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Tweede paspoort

Tweede paspoort

Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land.
U kunt problemen krijgen omdat het nog te bezoeken land in conflict is met de landen waarvan u een stempel in uw paspoort heeft.

Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. Als u door de visumaanvraag niet tijdig over uw paspoort kunt beschikken, omdat het paspoort ter visering bij de ambassade van het betreffend land ligt, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Wanneer wordt een tweede paspoort verstrekt?

Het tweede paspoort wordt niet verstrekt voor een eenmalig bezoek. In dat geval kunt u bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een noodpaspoort aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor verstrekking?

  • Een tweede nationaal paspoort of een tweede zakenpaspoort (een tweede Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk) kan onder de volgende voorwaarden worden verstrekt:
    • 1. Het eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn.
    • 2. Er moet een verklaring van de werkgever worden overgelegd waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt. De geldigheid voor deze paspoorten bedraagt twee jaar.
  • Alle in het bezit zijnde reisdocumenten. Het paspoort moet nog een half jaar geldig zijn.
  • Een recente, goed gelijkende pasfoto. Klik hier voor de gestelde eisen aan de pasfoto.
  • In geval van vermissing: proces-verbaal van de Nederlandse politie.
  • Er moet een verklaring van de werkgever worden overlegd waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt.

Vijf werkdagen.

Bij een spoedprocedure 1-2 werkdagen.

Bij een vermissing is een langere doorlooptijd nodig.

Gemeente

Rijk

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).