Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Uittreksel burgerlijke stand

Uittreksel burgerlijke stand

Logo DigiD Logo DigiD

Een uittreksel/afschrift uit het register van de burgerlijke stand bevat gegevens uit een akte van de burgerlijke stand die naar aanleiding van een bepaalde levensgebeurtenis is opgemaakt. Een uittreksel is beknopter dan een afschrift. Wanneer u een dergelijk uittreksel aanvraagt, geeft u daarbij aan voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
  • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerschapregistratie) is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
  • Een uittreksel uit het overlijdensregister is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschapregistratie) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de burgerlijke stand verkrijgen.

Uittreksel BRP

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP, basisregistratie personen), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.

U kunt een uittreksel uit de BRP alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

  • U kunt alleen gebruik maken van het online aanvraagformulier als u beschikt over een DigiD inlogcode;
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • Indien van toepassing: een door betrokkene afgegeven schriftelijke machtiging en diens legitimatiebewijs.
Klaar terwijl u wacht
College van burgemeester en wethouders
Uittreksel

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).