Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Vakantieverlof vanwege speficieke aard van het beroep van (één) van de ouders/verzorgers

Vakantieverlof specifieke aard

 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers is alleen toegestaan:

  • Als tenminste één van de ouders/verzorgers een beroep heeft met seizoensgebonden werk. Bijvoorbeeld in de horeca of agrarische sector.
  • Als het gezin in een schooljaar in geen van de andere schoolvakanties in de gelegenheid is twee weken aaneengesloten met vakantie te gaan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Een aanvraag voor vakantie onder schooltijd moet u minimaal acht weken van te voren en schriftelijk aan de schooldirecteur voorleggen. Bij een positief besluit kan de directeur maximaal tien schooldagen vakantieverlof toestaan.

  • Burgemeester en Wethouders

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).