Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

verklaring, gedrag, omtrent, vog, justitie

Niet de gemeente, maar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) beslist namens de minister van Justitie of u voor een verklaring in aanmerking komt.

De afgifte is gecentraliseerd om tot een uniforme afweging van de strafrechtelijke gegevens te komen en om zo de betrouwbaarheid te vergroten voor de bedrijven en instellingen die om een VOG vragen.

Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een VOG. Voor sommige functies zoals onderwijzer en taxichauffeur is de verklaring zelfs bij wet verplicht gesteld.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie (in het antecedentenregister) en justitie (in het strafregister en de algemene documentatieregisters).

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (te downloaden via: www.justis.nl)

De gemeente stuurt dit verzoek langs geautomatiseerde weg door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag van het Ministerie van Justitie te Den Haag, waar de beslissing en verdere afhandeling gedaan zal worden.


Aanvragen:

Een verklaring moet u (persoonlijk) aanvragen bij de eenheid Publieksdienstverlening op het gemeentehuis.

Binnen vier weken krijgt u de verklaring rechtstreeks van het Ministerie van Justitie thuis gestuurd.

Rijksdienst/ZBO

Verklaring

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).