Sluit
  1. Stuur door
Stuur door

Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

Iedere burger is verplicht alle officiële akten en geschriften ("brondocumenten") te overleggen die noodzakelijk zijn voor de juiste opname van zijn persoonsgegevens in de gemeentelijke administratie (BRP, Basisregistratie Persoonsgegevens). Deze verplichting geldt ook ten aanzien van gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, bewijs van nationaliteit.

In de gemeentelijke administratie mogen persoonsgegevens alleen aan de hand van dit soort documenten worden opgenomen. Bijna alle publieke- en overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de gemeentelijke administratie (BRP) zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf van het grootste belang.

Als u aantoonbaar niet in staat bent buitenlandse documenten te verkrijgen, of wanneer dit in redelijkheid niet van u kan worden verlangd, kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen aan de hand van een door u onder eed of belofte afgelegde verklaring. Deze eed of belofte legt u af voor de door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaar.

De verklaring wordt op schrift gesteld en door u ondertekend. De gegevens die naar aanleiding van zo'n verklaring zijn opgenomen kunnen alléén worden gewijzigd indien alsnog de officiële brondocumenten beschikbaar komen.

  • Verklaring onder ede of belofte
  • Alle persoonlijke officiële documenten die u in bezit heeft
  • Op afspraak
  • Burgemeester en Wethouders
  • Registratie
  • Verklaring

Entente Florale Europe

Pasfoto maken?

Afbeelding pasfotohokje Afbeelding pasfotohokje

In het gemeentehuis en in het servicepunt Nieuwleusen kunt u pasfoto’s laten maken in de geplaatste fotohokjes. De kosten hiervoor bedragen € 10,- (contant).